« July 2005 | Main | October 2005 »

August 17, 2005

AES 2005 Questionnaire in English

We have just completed a back translation from Albanian into English of the Albanian Election Study (AES) 2005 questionnaire.

The English language version of the AES 2005 questionnaire can be downloaded from this link:

AES 2005 Questionnaire in English

To download the orginal questionnaire in Albanian language, go to our previous posting:

AES 2005 original questionnaire in Albanian

English-Albanian-English translation of the AES2005 questionnaire was done by Elton Ilirjani and Elda Papa. For more information or questions, please, email us at alpsa @ alpsa.org

Postuar @ 08:08 PM

August 10, 2005

AES 2005: Pyetesori ne Shqip

Pyetesori i Studimit Elektoral Shqiptar 2005 (AES 2005) u pregatit nga grupi i punes se Studimit duke u mbeshtetur ne Modulen II te pregatitur nga Comparative Study of Electoral Systems (CSES) te Universitetit te Michigan, Ann Arbor; bateri pyetjesh te pregatitura vecmas per kete studim; dhe keshillat e shume studiuesve shqiptar te shkencave shoqerore dhe politike.

Versionin ne Shqip te pyetesorit te perdorur mund ta beni download nga kjo website

[download: Pyetesori i Studimit Elektoral (AES 2005) ne Shqip].

[download: Tabelat e Pyetesorit te Studimit Elektoral (AES 2005) ne Shqip].

Se shpejti do te postojme edhe pyetesorin ne Anglisht pasi ta perkthejme perseri (back translation) ne Anglisht nga Shqip.

Dataseti i plote i studimit eshte duke u pregatitur dhe do te behet publik pas kodifikimit ne Universitetin e Michigan, Ann Arbor.
Rezultatet dhe te dhenat paraprake do te behen publike se shpejti. Per me shume informacion, na kontaktoni me email ne elections@ alpsa.org ose altin@ alpsa.org

Postuar @ 06:56 PM

AES 2005: Grupi i Punes

Studimi Elektoral Shqiptar 2005 u pregatit dhe drejtua nga:

ALTIN ILIRJANI, Principal Investigator
(UNC Chapel Hill and Globic Research LLC, USA)

MARCO STEENBERGEN, Survey expert
(University of North Carolina at Chapel Hill, USA)

GABOR TOKA, Survey expert
(Central European University, Hungary)

DAVID HOWELL, Survey expert
(Director, American National Elections Studies, USA)

BLENDI KAJSIU, Survey expert
(Freelance researcher, Tirana, Albania)

Research Assistants:
ELDA PAPA
ELTON ILIRJANI

Consultant:
SOKOL AVXHIU

Studimi u be i mundur financiarisht nga grante ose kontribute in-kind te organizatave te meposhtme:

-Fondacioni Soros, Tirane, Shqiperi
-Ambasada Hollandeze, Tirane, Shqiperi
-Comparative Study of Electoral Systems nga grant i NSF, ShBA
-Shoqata Shqiptare e Shkencave Politike, Tirane, Shqiperi
-Central European University, Budapest, Hungari
-Universiteti Karolines se Veriut ne Chapel Hill, ShBA
-Globic Research LLC, SHBA
Postuar @ 06:32 PM