« AES 2005: Grupi i Punes | Main | AES 2005 Questionnaire in English »

August 10, 2005

AES 2005: Pyetesori ne Shqip

Pyetesori i Studimit Elektoral Shqiptar 2005 (AES 2005) u pregatit nga grupi i punes se Studimit duke u mbeshtetur ne Modulen II te pregatitur nga Comparative Study of Electoral Systems (CSES) te Universitetit te Michigan, Ann Arbor; bateri pyetjesh te pregatitura vecmas per kete studim; dhe keshillat e shume studiuesve shqiptar te shkencave shoqerore dhe politike.

Versionin ne Shqip te pyetesorit te perdorur mund ta beni download nga kjo website

[download: Pyetesori i Studimit Elektoral (AES 2005) ne Shqip].

[download: Tabelat e Pyetesorit te Studimit Elektoral (AES 2005) ne Shqip].

Se shpejti do te postojme edhe pyetesorin ne Anglisht pasi ta perkthejme perseri (back translation) ne Anglisht nga Shqip.

Dataseti i plote i studimit eshte duke u pregatitur dhe do te behet publik pas kodifikimit ne Universitetin e Michigan, Ann Arbor.
Rezultatet dhe te dhenat paraprake do te behen publike se shpejti. Per me shume informacion, na kontaktoni me email ne elections@ alpsa.org ose altin@ alpsa.org

Posted @ August 10, 2005 06:56 PM